TERMA & SYARAT

Terma & Syarat ini adalah terpakai untuk sebarang quotation & invoice yang dikeluarkan. Setelah bayaran deposit dibuat, bermaksud klien telah bersetuju dengan terma & syarat yang ditetapkan.

Definisi Perkhidmatan:
a. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah kerja-kerja graphic design dan penulisan profil syarikat oleh Denai Art.
b. Graphic design merangkumi pembangunan konsep, reka bentuk, dan penghasilan bahan-bahan grafik seperti logo, bunting, poster, brosur, dan sebagainya.
c. Penulisan profil syarikat merangkumi penyediaan teks dan kandungan untuk profil syarikat, termasuk penerangan tentang perniagaan, sejarah, visi dan misi, produk dan perkhidmatan, dan lain-lain.

Terma Bayaran:
a. Pelanggan dikehendaki membuat bayaran deposit sebanyak [jumlah deposit] atau bayaran penuh sebelum permulaan kerja.
b. Bayaran hendaklah dibuat dalam mata wang yang ditetapkan oleh Denai Art.
c. Pelanggan dikira bersetuju dengan terma dan syarat ini apabila membuat bayaran deposit atau bayaran penuh.

Perubahan dan Pembetulan:
a. Pelanggan dibenarkan membuat sehingga 5 kali perubahan (minor adjustment) pada kerja-kerja graphic design dan penulisan profil syarikat.
b. Perubahan ini merujuk kepada pengemaskinian teks, pemilihan warna, pilihan jenis huruf, atau elemen grafik yang tidak melibatkan perubahan keseluruhan konsep atau reka bentuk.
c. Perubahan selepas jumlah yang ditetapkan akan dicaj secara tambahan mengikut kadar yang ditetapkan oleh Denai Art.

Kepemilikan Hak Cipta:
a. Hak cipta bagi kerja-kerja graphic design dan penulisan profil syarikat adalah milik Denai Art sehingga pelanggan membuat bayaran penuh untuk perkhidmatan tersebut.
b. Selepas pelanggan membuat bayaran penuh, hak cipta akan dipindahkan sepenuhnya kepada pelanggan.

Penghantaran dan Jangka Masa:
a. Denai Art akan menghantar kerja-kerja graphic design dan penulisan profil syarikat dalam tempoh [jangka masa yang ditetapkan] dari tarikh menerima bayaran deposit atau bayaran penuh.
b. Pelanggan bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat dan bahan yang diperlukan dalam tempoh yang ditetapkan untuk memastikan penghantaran tepat pada masanya.

Penggunaan Kerja-kerja:
a. Pelanggan dibenarkan menggunakan kerja-kerja graphic design dan penulisan profil syarikat untuk tujuan peribadi atau perniagaan.
b. Pelanggan tidak dibenarkan menjual, menyewakan, atau mengedarkan semula kerja-kerja tersebut tanpa kebenaran bertulis daripada Denai Art.

Pembatalan:
a. Pelanggan boleh membatalkan perkhidmatan ini dengan memberikan notis bertulis kepada Denai Art.
b. Pembatalan yang dibuat sebelum kerja-kerja dimulakan akan menyebabkan pemulangan sebahagian bayaran, selepas dikurangkan dengan kos kerja-kerja yang telah dilakukan.
c. Pembatalan selepas kerja-kerja dimulakan tidak layak untuk pemulangan bayaran.

Penyelesaian Pertikaian:
Sekiranya terdapat pertikaian atau perselisihan yang timbul dalam hubungan ini, pihak Denai Art dan pelanggan bersetuju untuk mencari penyelesaian melalui perundingan dan rundingan baik secara formal atau tidak formal.

Anda, sebagai pelanggan Denai Art, dengan ini mengaku dan bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di atas. Anda juga mengakui bahawa pihak Denai Art tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kehilangan yang timbul akibat daripada penggunaan kerja-kerja graphic design dan penulisan profil syarikat yang diberikan.

©2023. Denai Empire I 202203003040 (003355535-P)
Privacy Policy
Contact Us