Terma &

Dengan mengambil bahagian dalam mana-mana perkhidmatan yang disediakan oleh Denai Art, termasuk reka bentuk grafik, penulisan profil syarikat, dan reka bentuk serta pembangunan laman web, anda bersetuju dengan terma dan syarat berikut.

Sila baca dan mengakui terma ini sebelum meneruskan. Penerimaan anda menunjukkan pemahaman dan komitmen anda untuk mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau kebimbangan, hubungi kami untuk penjelasan sebelum menggunakan perkhidmatan kami.
Syarat
COMPANY PROFILE
REKA BENTUK & PEMBANGUNAN LAMAN WEB

Definisi Perkhidmatan:

 1. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk reka bentuk grafik dan penulisan profil syarikat oleh Denai Art.
 2. Reka bentuk grafik merangkumi pembangunan konsep, reka bentuk, dan pengeluaran bahan grafik seperti logo, sepanduk, poster, brosur, dll.
 3. Penulisan profil syarikat termasuk penyediaan teks dan kandungan untuk profil syarikat, termasuk maklumat mengenai perniagaan, sejarah, visi dan misi, produk dan perkhidmatan, dll.

Terma Pembayaran:

 1. Pelanggan dikehendaki membuat bayaran deposit sebanyak 60% daripada harga keseluruhan kerja bagi perkhidmatan yang melebihi RM 650, atau bayaran penuh bagi perkhidmatan yang berharga RM 650 dan ke bawah, sebelum kerja dimulakan.
 2. Pembayaran hendaklah dibuat dalam mata wang yang ditetapkan oleh Denai Art.
 3. Pelanggan dianggap bersetuju dengan terma dan syarat ini apabila membuat bayaran deposit atau bayaran penuh.

Perubahan dan Semakan:

 1. Pelanggan dibenarkan sehingga 5 pelarasan kecil untuk reka bentuk grafik dan kerja penulisan profil syarikat.
 2. Perubahan ini merujuk kepada kemas kini teks, pemilihan warna, pilihan fon atau unsur grafik yang tidak melibatkan perubahan lengkap dalam keseluruhan konsep atau reka bentuk.
 3. Perubahan melebihi nombor yang ditentukan akan dikenakan bayaran tambahan pada kadar yang ditetapkan oleh Denai Art.

Pemilikan Hak Cipta:

 1. Hak cipta untuk reka bentuk grafik dan karya penulisan profil syarikat adalah milik Denai Art sehingga pelanggan membuat bayaran penuh untuk perkhidmatan tersebut.
 2. Selepas pelanggan membuat pembayaran penuh, hak cipta akan dipindahkan sepenuhnya kepada pelanggan.

Penghantaran dan Garis Masa:

 1. Denai Art akan menyampaikan reka bentuk grafik dan karya penulisan profil syarikat dalam [tempoh masa yang ditetapkan] dari tarikh menerima deposit atau bayaran penuh.
 2. Pelanggan bertanggungjawab untuk memberikan maklumat dan bahan yang diperlukan dalam jangka masa yang ditetapkan untuk memastikan penghantaran tepat pada masanya.

Penggunaan Karya:

 1. Pelanggan dibenarkan menggunakan reka bentuk grafik dan karya penulisan profil syarikat untuk tujuan peribadi atau perniagaan.
 2. Pelanggan tidak dibenarkan menjual, menyewa atau mengedarkan semula karya tanpa kebenaran bertulis daripada Denai Art.

Pembatalan:

 1. Pelanggan boleh meminta pembatalan perkhidmatan dengan memberikan notis bertulis kepada Denai Art.
 2. Denai Art berhak untuk menilai dan meluluskan pembatalan berdasarkan sebab-sebab tertentu yang sah yang dikemukakan oleh pelanggan.
 3. Jika Denai Art bersetuju dengan pembatalan kerana keadaan yang menggembirakan, pelanggan mungkin layak mendapat bayaran balik separa, ditentukan mengikut budi bicara Denai Art dan selepas menolak kos kerja yang telah dilakukan.
 4. Pembatalan selepas permulaan kerja tanpa alasan yang sah yang diluluskan oleh Denai Art tidak layak mendapat bayaran balik.

Penyelesaian Pertikaian:

Sekiranya berlaku pertikaian atau perselisihan yang timbul dalam hubungan ini, Denai Art dan pelanggan bersetuju untuk mencari penyelesaian melalui rundingan dan perbincangan yang baik, sama ada formal atau tidak rasmi.

Pengakuan Pelanggan:

Sebagai pelanggan Denai Art, anda dengan ini mengakui dan bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di atas. Anda juga mengakui bahawa Denai Art tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan reka bentuk grafik dan karya penulisan profil syarikat yang disediakan.

 

Definisi Perkhidmatan:

 1. Perkhidmatan yang ditawarkan juga termasuk reka bentuk dan pembangunan laman web oleh Denai Art.
 2. Reka bentuk dan pembangunan laman web merangkumi penciptaan, susun atur, dan fungsi laman web, termasuk ciri seperti navigasi, visual, dan elemen interaktif.
 3. Perkhidmatan ini termasuk pembangunan laman web yang responsif dan mesra pengguna yang disesuaikan dengan keperluan perniagaan pelanggan.

 

Terma Pembayaran:

 1. Pelanggan dikehendaki membuat bayaran deposit sebanyak 60% daripada harga keseluruhan kerja bagi perkhidmatan yang melebihi RM 1500, atau bayaran penuh bagi perkhidmatan yang berharga RM 1500 dan ke bawah, sebelum kerja merekabentuk dan membangunkan laman web dimulakan.
 2. Pembayaran hendaklah dibuat dalam mata wang yang ditetapkan oleh Denai Art.
 3. Pelanggan dianggap bersetuju dengan terma dan syarat ini apabila membuat bayaran deposit atau bayaran penuh.

 

Perubahan dan Semakan:

 1. Pelanggan dibenarkan sehingga 5 pelarasan kecil untuk kerja reka bentuk dan pembangunan laman web.
 2. Perubahan ini merujuk kepada kemas kini kandungan, pelarasan warna, pilihan fon atau pengubahsuaian kecil yang tidak melibatkan baik pulih sepenuhnya struktur atau reka bentuk laman web.
 3. Perubahan melebihi nombor yang ditentukan akan dikenakan bayaran tambahan pada kadar yang ditetapkan oleh Denai Art.

 

Pemilikan Hak Cipta:

 1. Hak cipta untuk karya reka bentuk dan pembangunan laman web adalah milik Denai Art sehingga pelanggan membuat bayaran penuh untuk perkhidmatan tersebut.
 2. Selepas pelanggan membuat pembayaran penuh, hak cipta akan dipindahkan sepenuhnya kepada pelanggan.

 

Penghantaran dan Garis Masa:

 1. Denai Art akan menyiapkan laman web yang lengkap dalam tempoh masa yang telah dipersetujui, seperti yang dibincangkan sebelum memulakan kerja. Tempoh masa ini mungkin berbeza-beza bergantung kepada kerja dan keperluan masa.
 2. Pelanggan bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat dan bahan yang diperlukan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan penyelesaian yang tepat pada masanya.

 

Penggunaan Karya:

 1. Pelanggan dibenarkan menggunakan kerja-kerja reka bentuk dan pembangunan laman web untuk tujuan peribadi atau perniagaan.
 2. Pelanggan tidak dibenarkan menjual, menyewa, atau mengedarkan semula laman web tanpa kebenaran bertulis daripada Denai Art.

 

Pembatalan:

 1. Pelanggan boleh meminta pembatalan perkhidmatan dengan memberikan notis bertulis kepada Denai Art.
 2. Denai Art berhak untuk menilai dan meluluskan pembatalan berdasarkan sebab-sebab tertentu yang sah yang dikemukakan oleh pelanggan.
 3. Jika Denai Art bersetuju dengan pembatalan kerana keadaan tertentu, pelanggan mungkin layak mendapat bayaran balik separa, ditentukan mengikut budi bicara Denai Art dan selepas menolak kos kerja yang telah dilakukan.
 4. Pembatalan selepas permulaan kerja tanpa alasan yang sah yang diluluskan oleh Denai Art tidak layak mendapat bayaran balik.

 

Penyelesaian Pertikaian:

Sekiranya berlaku pertikaian atau perselisihan yang timbul dalam hubungan ini, Denai Art dan pelanggan bersetuju untuk mencari penyelesaian melalui rundingan dan perbincangan yang baik, sama ada formal atau tidak rasmi.

 

Pengakuan Pelanggan:

Sebagai pelanggan Denai Art, anda dengan ini mengakui dan bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di atas. Anda juga mengakui bahawa Denai Art tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan reka bentuk grafik yang disediakan, penulisan kandungan, dan kerja-kerja reka bentuk dan pembangunan laman web.

 

Langgan
Langgan Buletin Kami untuk Kemas Kini terkini. Dapatkan maklumat terkini tentang Trend Reka Bentuk Terkini dari team Denai Art, Berita Industri dan Tawaran Istimewa. Tingkatkan Pengalaman Jenama Anda dengan Kami
Subscription Form
Dengan mengklik pada butang "Serahkan Permohonan", anda bersetuju menerima Dasar Peribadi
Buletin
©2024. Denai Empire I 202203003040 (003355535-P)
crossmenumenu-circlecross-circle